Tag: ผู้สูงอายุ

ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างไร ให้มีร่างกายที่แข็งแรง

ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างไร ให้มีร่างกายที่แข็งแรง

ในปัจจุบันนี้เป็นสังคมของผู้สูงอายุมากขึ้น ซึ่งสำหรับผู้สูงอายุ เมื่อมีอายุมากขึ้นสภาพร่างกายก็จะเสื่อมลงจนอาจจะเกิดปัญหาด้านสุขภาพร่างกายมากขึ้นด้วย ดังนั้นลูกหลานจึงต้องมีการเอาใจใส่ดูแลผู้สูงอายุให้ถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้งในปัจจุบันยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทำให้ต้องดูแลและให้ความสำคัญด้านสุขภาพผุ้สูงอายุเป็นพิเศษมากขึ้นกว่าเดิมด้วย โดยเราได้รวบรวมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างไร ให้มีร่างกายที่แข็งแรง มาฝากให้กับลูกหลานทุกคน เพื่อให้ดูแลผู้สูงอายุภายในครอบครัวได้อย่างถูกต้อง ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในบ้านอย่างไร ให้มีร่างกายที่แข็งแรง 1. เลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสม การเลือกรับประทานอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากไม่ว่าจะกับวัยใดก็ตาม แต่สำหรับผู้สูงอายุนั้นจะเป็นวัยที่ร่างกายมีความต้องการต่อการใช้พลังงานลดน้อยลง เนื่องจากมีกิจกรรมที่ทำได้ไม่มากส่งผลให้แต่ละวันใช้พลังงานลดน้อยลงนั่นเอง ผู้สูงอายุจึงควรลดอาหารประเภทแป้ง น้ำตาล และไขมัน รวมถึงอาหารประเภทของผัด ของทอดที่ใช้น้ำมัน เพื่อลดการสะสมเนื่องจากไม่ถูกดึงนำไปใช้ โดยให้เน้นอาหารโปรตีนจากเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะปลา และเพิ่มแร่ธาตุที่ผู้สูงอายุมักขาด ได้แก่ แคลเซียม สังกะสี และเหล็ก ซึ่งมีอยู่ในนม ถั่วเหลือง ผัก ผลไม้ ธัญพืชต่าง...